Preskoči na vsebino


Statistika za leto 2012 (Župnija Škocjan)

Prav je, da statistiko začnemo tam, kjer se začne tudi življenje: torej pri rojstvu, oz. KRSTU. V naši župnijski cerkvi je v letu 2012 ta prvi in najpomembnejši zakrament prejelo 34  otrok, kar je eden več kot v letu 2011 (povprečje zadnjih nekaj let je 36). Samo 1 novokrščenec je bil iz druge župnije (lansko leto je bilo od drugod kar 6 otrok, krščenih v naši župniji). Torej je domačih novih kristjanov v letu 33 (leto prej samo 27).

Od krščenih je bilo 17 deklic in 17 dečkov. Uravnotežen letnik torej. Iz cerkvenega zakona jih izhaja samo 11, iz civilnega zakona 1, iz izvenzakonske skupnosti pa kar 22.

 

Pogrebov je tako bilo v preteklem letu samo 26. (Leta 2011 je bil pogrebov 39.) Kar 18 od 26 umrlih v preteklem letu je pokopanih na pokopališču v Škocjanu. Po drugih pokopališčih je razporeditev sledeča: Otok 3 pogrebi, Gor. Dole 2 pogreba, Sv. Tomaž, Stara vas in Telče po 1 pogreb, Na Druščah lani ni bilo pogreba. Previdenih je bilo v letu 2012 samo 6 umrlih. Povprečna starost umrlih v letu 2012 je 69 let (leto prej npr. 75 let). Najstarejši moški je bil star 96, najstarejša ženska pa 91 let. Najmlajši pokojni je bil en dan star novorojenček  iz Dobruške vasi.

 

Poroke so bile lani zopet samo 4 (tako kot v letu 2011). Povprečje zadnjih 10 let je še vedno 10 porok na leto. Lani smo ob statistiki upali, da je padec števila porok začasen in bomo v prihodnjem letu prinesli noter, pa žal temu ni tako. Upanje pa še vedno ostaja…

 

Prvo sveto obhajilo je v preteklem letu prejelo v naši župniji samo 29 otrok, kar je 10 več kot v letu 2011. Pri sveti birmi pa je lani v župniji bilo 25 mladih.

 

Naj kratko omenim še število nedeljnikov. Slednje je v zadnjih nekaj letih padlo skoraj za polovico. Res da nismo v tem kakšna huda izjema. Da je torej upad nedeljnikov zaznati povsod, a to ne sme in ne more biti tolažba ali opravičilo. Mnogi starejši redni obiskovalci svete maše so omagali, nekateri tudi odšli v večnost. Vendar teh ni toliko. Veliko je zlasti mladih družin, ki preprosto več ne hodijo k maši. Najdejo se otroci, ki v celem šolskem letu ne uspejo zbrati 2 ali 3 listkov. V mesecu maju sem ob pregledu lit. zvezkov v enem od višjih razredov ugotovil, da skoraj polovica razreda ni bila pri sv. maši niti enkrat od zimskih počitnic dalje – niti za veliko noč ne. Res je: Bog nam je dal svobodo. Nihče nas v nič ne more siliti. Je pa res, da za svoje odločitve tudi odgovarjamo. Kristjan nima samo pravic, ampak tudi dolžnosti. Naša dolžnost (nekaj kar spada h krščanskemu življenju) je tudi nedeljska sveta maša. Seveda je tu še marsikaj drugega: npr. obveznost, da smo vsaj enkrat na leto pri sveti spovedi in svetem obhajilu, da kristjani za razliko od nekristjanov sklepajo zakon po cerkvenih določbah, da se torej cerkveno poročijo in ne živijo skupaj brez zakramenta svetega zakona. Tu so še obhajanja zapovedanih praznikov in post ob zapovedanih postnih dneh. Mnogi kristjani dojemajo svojo vero kot supermarket. Tam vzamem kar mi paše, kar pa mi ne ugaja, pač ne kupim. Žal so v veliki zmoti in srčno upam in molim, da svojo zmoto v svoj zemeljski in večni blagor čimprej spoznajo.

Lokacija:
Print Friendly and PDF