Zbor ima vaje vsako soboto ob 19.00 v učilnici župnijskega doma v Škocjanu. Zbor vodi Ana Simončič.http://zupnija-skocjan.rkc.si/index.php/content/display/161