ŽPS Bučka Datumi sej Župnijskega pastoralnega sveta Bučka: 27. 1. 28. 4. 26. 5. 16. 6. 24. 11. Tajništvo ŽPS se običajno sestane 14 dni pred vsako sejo, razen, kadar je drugače oznanjeno. Člane ŽPS vabimo, da tajništvu še pred njihovo sejo pošljejo svoje predloge za sejo. Hvala.http://zupnija-skocjan.rkc.si/index.php/content/display/157