ŽPS Škocjan Datumi sej Župnijskega pastoralnega sveta Škocjan: 17. 1. 21. 3. 18. 4. 16. 5. 20. 6. 19. 9. 21. 11.   Tajništvo ŽPS se običajno sestane 14 dni pred vsako sejo, razen, kadar je drugače oznanjeno. Člane ŽPS vabimo, da tajništvu še pred njihovo sejo pošljejo svoje predloge za sejo. Hvala. http://zupnija-skocjan.rkc.si/index.php/content/display/156